vivenda
Novas
Vivendas

Para cando as vivendas de promoción municipal en Xuxán?

A concelleira do BNG Avia Veira dirixiu unha pregunta por escrito ao Goberno Local para saber se o Instituto Galego de Vivenda e Solo outorgou xa ao Concello a cualificación de vivendas de promoción pública para o proxecto de edificación de 50 moradas de protección oficial na parcela Z-37 do Parque Ofimático.
Ler novas
Novas
Asentamento precario na Pasaxe

Asentamentos precarios: non se trata só de desmantelalos

En febreiro pasado, a concelleira do BNG Avia Veira dirixiu unha pregunta por escrito ao Goberno Local a respecto dos asentamentos precarios que existen na nosa cidade e, máis en concreto, en relación a unha afirmación da concelleira de Benestar Social, Yoya Neira, que non se axusta á realidade, a de que co desmantelamento do poboado da Pasaxe concluía o fenómeno das infra-vivendas na nosa cidade.
Ler novas
Novas
Vivendas

Veira pregunta sobre a execución das axudas para rehabilitación

En 2018 o Concello dispuña dunha partida de 2.650.000 euros –o que representaba un incremento de 30 por cento a respeito de 2015- para financiar a rehabilitación de vivendas na cidade. Desa cantidade, e segundo recolle a Memoria de Xestión de 2018, só se gastou algo menos dun 75 por cento, isto é, e a diferenza do que viña ocorrendo no pasado, non se executou totalmente a partida. Ficou sen gastar, por tanto, por volta de medio millón de euros duns fondos que o BNG xulga como clave para a necesaria rexeneración urbana de calidade.
Ler novas
Novas
Exterior da comlexo de vivendas na rúa Joaquín Martín onde se atopa o piso comprado polo Concello

Entendemos que é inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas

Reclamámoslle á Marea Atlántica que se faga cargo da asunción de responsabilidades, da ética e da radicalidade democrática que tanto propugnou

É inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas para aluguer social no que non interveu ela soa: quen asina a resolución do concurso é o Sr. Varela, concelleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda e quen aproba a adquisición e autoriza os actos de compravenda, que o Consultivo declara nulo, é o Sr. Lema

Ler novas
Novas
Exterior da rúa Joaquín Martín onde está situado un dos pisos adquirido con irregularidades no proceso de adquisición

Finalmente a merca de pisos do Goberno da Marea Atlántica é nula segundo o Consello Consultivo

No seu momento dixemos que o Concello tiña que ter aplicado as bases que rexeron o concurso de compra de vivendas xa que o deseñou el mesmo e que ao mercar dúas vivendas que incumprían as bases estaban vulnerando a libre concorrencia, agora o Consultivo confirma o que argumentaba o BNG

Cabe lembrar titulares das nosas notas de prensa remitidas en pleno apoxeo do conflito, como a enviada o 20 de febreiro: «Cómpre esta revisión porque o incumprimento das medidas das vivendas non se debeu á interpretación máis ou menos literal das normas do concurso senón a que o propio Concello non aplicou as bases que el mesmo deseñou e publicou admitindo ofertas e mercando dous pisos que non tiñan os metros cadrados sinalados na condición décima e polo tanto influíu na libre concorrencia»

É moi grave que na altura en que se produciu a polémica o concelleiro responsábel de Contratación o Sr. Lema afirmase que era mentira que se vulnerase a libre concorrencia cando hoxe o Consultivo sinala exactamente o contrario

Lamentamos que a Marea Atlántica non fose coidadosa con este concurso de compra pública de vivenda para aluguer social para garantir o seu éxito, sendo supostamente unha política chave do Goberno Municipal

Ler novas
Novas
Exterior da rúa Joaquín Martín onde está situado un dos pisos adquirido con irregularidades no proceso de adquisición

Se o Consultivo determina que algunha adquisición das vivendas é nula haberá que contraer responsabilidades

O Goberno municipal debe ser valente, asumir o votado no pleno e, se non ten nada que agochar, enviarlle ao Consultivo o conxunto do expediente para que sexa este que determine os actos de adquisición de inmóbeis son nulos

Ten que ser o Consultivo quen determine cal das adquisicións é nula e non as que filtrou o propio Goberno Municipal

É incomprensíbel que o alcalde diga que ninguén asumirá responsabilidades políticas se o Consultivo determina que son nulas algunhas das adquisicións de vivendas para o aluguer social

Ler novas