vivenda
Novas
BNG Asociación Galega Turismo Sostíbel

Xuntanza coa Asociación Galega de Turismo Sostíbel: cómpre pór fin á barra libre da que gozan os pisos turísticos

Non é de recibo que se manteña a situación actual de “barra libre”, de falta de regulación da existencia de pisos turísticos na cidade. Este diagnóstico compartírono o grupo municipal do BNG e representantes da Asociación Galega de Turismo Sostíbel durante a reunión que esta mañá mantiveron nas oficinas da formación nacionalista en María Pita.
Ler novas
Novas
Vivendas

Para cando as vivendas de promoción municipal en Xuxán?

A concelleira do BNG Avia Veira dirixiu unha pregunta por escrito ao Goberno Local para saber se o Instituto Galego de Vivenda e Solo outorgou xa ao Concello a cualificación de vivendas de promoción pública para o proxecto de edificación de 50 moradas de protección oficial na parcela Z-37 do Parque Ofimático.
Ler novas
Novas
Asentamento precario na Pasaxe

Asentamentos precarios: non se trata só de desmantelalos

En febreiro pasado, a concelleira do BNG Avia Veira dirixiu unha pregunta por escrito ao Goberno Local a respecto dos asentamentos precarios que existen na nosa cidade e, máis en concreto, en relación a unha afirmación da concelleira de Benestar Social, Yoya Neira, que non se axusta á realidade, a de que co desmantelamento do poboado da Pasaxe concluía o fenómeno das infra-vivendas na nosa cidade.
Ler novas
Novas
Vivendas

Veira pregunta sobre a execución das axudas para rehabilitación

En 2018 o Concello dispuña dunha partida de 2.650.000 euros –o que representaba un incremento de 30 por cento a respeito de 2015- para financiar a rehabilitación de vivendas na cidade. Desa cantidade, e segundo recolle a Memoria de Xestión de 2018, só se gastou algo menos dun 75 por cento, isto é, e a diferenza do que viña ocorrendo no pasado, non se executou totalmente a partida. Ficou sen gastar, por tanto, por volta de medio millón de euros duns fondos que o BNG xulga como clave para a necesaria rexeneración urbana de calidade.
Ler novas
Novas
Exterior da comlexo de vivendas na rúa Joaquín Martín onde se atopa o piso comprado polo Concello

Entendemos que é inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas

Reclamámoslle á Marea Atlántica que se faga cargo da asunción de responsabilidades, da ética e da radicalidade democrática que tanto propugnou

É inxusto que unicamente dimita unha funcionaria por un concurso de compra de vivendas para aluguer social no que non interveu ela soa: quen asina a resolución do concurso é o Sr. Varela, concelleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda e quen aproba a adquisición e autoriza os actos de compravenda, que o Consultivo declara nulo, é o Sr. Lema

Ler novas