salvamento
Novas
Foto dun socorrista na praia do Orzán

O Salvamento nas praias, o IMCE e a seguridade en Alfonso Molina as nosas preguntas orais de xuño

Estas son as nosas preguntas para a súa resposta oral que facemos para o Pleno ordinario de xuño: o servizo de Salvamento e Socorrismo en praias, os gastos con reparo de intervención do IMCE e a seguridade viaria  no tramo de competencia municipal de Alfonso Molina

Xa que logo, pasados dous meses desde que puxemos en coñecemento ao Goberno municipal os incumprimentos que detectamos no servizo de Salvamento de Socorrismo nos areais da nosa cidade, e sen contestación algunha nin actuacións por parte do Executivo, levamos a Pleno a nosa denuncia para que se dea cumprida resposta e se aclare se a empresa concesionaria seguirá realizando o servizo

Tamén queremos aclaracións sobre os gastos que acumula o Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) que teñen reparos da intervención e sobre os mecanismos que pensa tomar o Executivo local para evitalos e sobre as medidas concretas a respecto da seguridade para peóns e vehículos que a concellaría de Mobilidade pensa implementar nos tramos de competencia municipal da avenida da Vedra

Ler novas
Novas
Foto dun socorrista na praia do Orzán

Que vai facer o Goberno da Marea co servizo de socorrismo das nosas praias?

Preguntamos por escrito ao Goberno local se ten pensado rescindir o contrato á empresa adxudicataria do Servizo Municipal de Salvamento, Socorrismo, Vixilancia e Primeiros Auxilios nas Praias da Coruña logo de lle presentar por rexistro os múltiples incumprimentos detectados durante o seu servizo en 2016

Queremos saber se o Executivo local chegou nalgún momento a pedirlle explicacións a Move Servicios de Ocio y Deporte SL e, de non se rescindir o contrato, cales van ser as medidas de control que leve a cabo para que a empresa cumpra cos pregos

O pasado 31 de marzo presentabamos, por responsabilidade e vía rexistro municipal, un escrito dirixido á alcaldía onde detallabamos toda esta serie de incumprimentos, e polos que demandabamos que o Goberno municipal tomara unha decisión contundente, xa que logo entendíamos que o Executivo, en función desas achegas que nos aportabamos, actuaría en consecuencia e non permitirá que a empresa continuara xestionando o servizo durante 2017. Mais logo, despois de case dous meses, non houbo contestación e non sabemos cal será a decisión do Goberno e si permitirá que esta empresa sega realizando o servizo

Ler novas
Novas
Un dos momentos da rolda de prensa ofrecida esta mañá pola nosa concelleira Avia Veira

Detectamos incumprimentos moi graves no servizo de socorrismo das nosas praias

Por responsabilidade achegamos a Alcaldía toda esta serie de incumprimentos polos que demandamos que o Goberno municipal xa debe tomar unha decisión contundente. Entendemos que o Executivo, en función destas achegas, actuará en consecuencia e non permitirá que a empresa continúe xestionando o servizo durante 2017

Realizamos esta mañá unha rolda de prensa na que denunciamos unha serie de incumprimentos no servizo de socorrismo da cidade que tiveron lugar durante o ano 2016 e das que tivemos coñecemento recentemente.

Do mesmo xeito vimos de poñer en coñecemento de Alcaldía, a través dun escrito rexistrado tamén pola mañá no que recollemos todos os incumprimentos dos tivemos probas documentais e polos que demandamos que se actúe en consecuencia.

Ler novas