inclusion-social
Novas
Venda ambulante na rúa Real

O Goberno local aposta pola beneficencia no canto de políticas activas de inclusión

Amosámonos moi críticos con que a Marea Atlántica aposte pola caridade aumentando os convenios nominativos con Cáritas un 59% desde 2014

O convenio con Cáritas, que saiu adiante na Xunta de Goberno Local de hoxe, ten unha contía de 125.000 euros fronte aos 60.000 euros de 2014

A falta de concreción do texto do convenio que aprobou hoxe o Goberno municipal, que ten coma finalidade “contribuír ao financiamento do programa de axudas social desenvolvido pola entidade dirixido a persoas en situación de necesidade no municipio da Coruña”, sen que se especifiquen que actuacións concretas se levarán a cabo

Desde a formación nacionalista lembran a necesidade de contar cun Plan de Inclusión Social, de iniciar a descentralización dos Servizos Sociais e devolvelos ao barrios, e de revisar a Ordenanza que regula a Renda Social Municipal

Ler novas
Novas
Venda ambulante na rúa Real

Medidas sancionadoras no canto de integración laboral e social: é a solución da Marea ao colectivo de persoas manteiras?

Diante das 15 sancións a manteiros e persoas que realizan venda ambulante ás que tivo acceso o BNG a través dos decretos de Alcaldía, preguntámonos onde está o proxecto de inserción laboral para este colectivo anunciado polo Goberno da Marea

Tivemos acceso aos libros de resolucións e decretos levados a toma de coñecemento no último Pleno ordinario nos cales se rexistraron, cando menos, 15 decretos de sancións ou propostas de sancións a persoas destes colectivos por “ocupación de vía pública para a venda ambulante non autorizada”

En outubro de 2016 anunciouse moi efusivamente a elaboración dun proxecto que pretendía ofrecer ao colectivo de persoas manteiras e vendedoras ambulantes da cidade unha alternativa laboral para a normalización da súa actividade e ao tempo da súa situación social. Dicíase que se quería «normalizar a súa situación» e «propiciar a súa completa integración a través dunha alternativa laboral», mais pasado xa case ano e medio denunciamos que as únicas medidas que continúan son as sancionadoras e preguntámonos onde están as políticas de integración da Marea Atlántica

Ler novas