O BNG denuncia que a implantación da Administración electrónica exclúe as persoas con menos recursos

O BNG denuncia que a implantación da Administración electrónica exclúe as persoas con menos recursos

A Coruña, 12 de febreiro de 2014.- O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego advirte de que o Goberno local á vez que implementa a Administración electrónica debería, ao mesmo tempo, garantirlle a todo o pobo coruñés o acceso ás TIC.

As nacionalistas poñen de manifesto que as últimas medidas tomadas polo Goberno do Sr. Negreira canto á renovación da páxina web de Servizos Sociais ou o recente contrato do Smart Coruña para implementar a Administración Electrónica non van acompañadas de medidas que garantan a accesibilidade de toda a cidadanía nin ás TIC nin á Internet.

É incríbel que Servizos Sociais pretenda fomentar que as persoas usuarias pidan cita por Internet cando parte delas non teñen nin cubertas as súas necesidades básicas

Avia Veira salienta que “é incríbel que Servizos Sociais pretenda fomentar que as persoas usuarias pidan cita por Internet cando parte delas non teñen nin cubertas as súas necesidades básicas” e pregúntase se o Sr. Lorenzo pensa que unha persoa a piques de ser desafiuzada, ou que leva anos no paro sen prestación de ningún tipo pode acceder á Internet para pedir a súa cita nos Servizos Sociais.

O Bloque Nacionalista Galego, que levaba no programa co que concorreu ás eleccións municipais o compromiso de dotar os centros cívicos dos medios precisos e do persoal formado necesario para que as persoas con dificultades de acceso á novas tecnoloxías poidan realizar trámites electrónicos, denuncia que o Goberno Municipal dá por feito que todo o mundo ten un ordenador na casa con acceso á Internet ou un smartphone, cando non é así.

O BNG denuncia que a implantación da Administración electrónica exclúe as persoas con menos recursos