xestion-municipal
Novas
Unha das presentacións de buses novos diante do Pazo Municipal

O servizo de transporte urbano na Coruña debe pasar pola súa xestión pública municipal

Criticamos á xornada “Xestión e deseño del Transporte Urbano e Metropolitano” organizada pola Aula Compañía de Tranvías da Universidade da Coruña, que non ten outro obxectivo que o de xustificar o servizo privado e a xestión empresarial do transporte colectivo, e cuestionamos a presenza de representantes municipais durante o evento

Por iso en decembro presentamos unha moción que instaba o Goberno municipal a realizar os estudos e informes necesarios para a xestión pública municipal do servizo de transporte colectivo de viaxeiros, atendendo ao perfil de persoa usuaria do autobús no canto de beneficiar “de oficio”, como se fixo, a Compañía de Tranvías

O servizo de transporte colectivo de viaxeiros na cidade só é beneficioso para a Compañía de Tranvías que desde 2010 leva gañado máis de 21 millóns de euros a conta dos nosos petos. Pero como todo o que pasa en mobilidade co Goberno da Marea, o concelleiro nin está nin se lle agarda, polo que se ao final de todo este proceso o servizo finalmente volve recaer na Compañía confirmaríase que o «modelo alternativo» nesta área do Executivo local non é outro que seguir ao servizo do Sr. Prada

Ler novas
Novas
Bus facendo o percorrido dunha das liñas pola cidade

Pola xestión pública municipal do servizo de transporte urbano na Coruña

Solicitamos no Pleno o seu posicionamento en contra do acordo da Xunta de Goberno polo que se dá unha prórroga de dous anos ao Convenio asinado á Compañía de Tranvías e o Concello da Coruña para seguir a prestar o servizo de transporte urbano

Desde o BNG entendemos que a 1 de decembro a concesión chegou ao seu fin. Polo tanto, e como é habitual cando se extingue unha concesión, a concesionaria pode seguir prestando o servizo sen a necesidade de prorrogas até que haxa un novo modelo de xestión ou se conceda a outra empresa. Neste caso o Executivo local atendeu antes ás demandas da Compañía de Tranvías no canto de facer valer o seu propio criterio, e despois de que a propia Asesoría Xurídica indicara que extinción da concesión non ten consecuencias xurídicas nin económicas para o Concello

A Compañía de Tranvías leva gañado desde 2010 un total de 21.182.804,64 € de beneficios netos (despois de impostos), e que a porcentaxe de subvención que paga o Concello sobre a cifra de negocios pasou do 33,84% en 2010 ao 37% en 2015

Instamos na mesma iniciativa a que o Goberno municipal realice os estudos e informes necesarios para a xestión pública municipal do servizo de transporte colectivo de viaxeiros, atendendo ao perfil de persoa usuaria do autobús, fortemente feminizado e precarizado, no canto de ir beneficiar a unha empresa privada

Ler novas