Zonas verdes
Novas
Parque de Eirís

Até que punto a concesionaria das zonas verdes cumpre coa obriga de contar con traballadoras con discapacidade?

Hai indicios serios de que a concesionaria do mantemento das zonas verdes do Concello non está a cumprir co compromiso que contraeu ao se facer coa adxudicación do servizo de subcontratar unha determinada porcentaxe do contrato (en concreto, 15%) cos Centros Especiais de Emprego (as empresas de economía social criadas para procuraren traballo a persoas con algún grao de discapacidade).
Ler novas