servizo-de-socorrismo
Novas
Foto dun socorrista na praia do Orzán

O Salvamento nas praias, o IMCE e a seguridade en Alfonso Molina as nosas preguntas orais de xuño

Estas son as nosas preguntas para a súa resposta oral que facemos para o Pleno ordinario de xuño: o servizo de Salvamento e Socorrismo en praias, os gastos con reparo de intervención do IMCE e a seguridade viaria  no tramo de competencia municipal de Alfonso Molina

Xa que logo, pasados dous meses desde que puxemos en coñecemento ao Goberno municipal os incumprimentos que detectamos no servizo de Salvamento de Socorrismo nos areais da nosa cidade, e sen contestación algunha nin actuacións por parte do Executivo, levamos a Pleno a nosa denuncia para que se dea cumprida resposta e se aclare se a empresa concesionaria seguirá realizando o servizo

Tamén queremos aclaracións sobre os gastos que acumula o Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) que teñen reparos da intervención e sobre os mecanismos que pensa tomar o Executivo local para evitalos e sobre as medidas concretas a respecto da seguridade para peóns e vehículos que a concellaría de Mobilidade pensa implementar nos tramos de competencia municipal da avenida da Vedra

Ler novas