orzmentos-mnicpais-2017
Novas
Momento dun de bate nun Pleno

Abstivémonos na votación sobre as resolucións as reclamacións dos orzamentos municipais 2017

“Máis outra vez… aló van 5 meses”, sinalou Avia Veira na súa intervención, onde advertiu que tanto os investimentos previstos para este ano, como os convenios con entidades e as políticas previstas a desenvolver estiveron paralizados até onte e denunciou que o deseño desta estratexia só pode autosatisfacer ao Goberno municipal sen contribuír a solucionar os problemas da xente e con importantes repercusións na cidade

Diante da incerteza de non saber nin como nin cando se vai incorporar as achegas pactadas co Executivo Local na emenda incluída para a aprobación inicial do orzamentos, entendemos que non podemos apoiar as resolucións levadas a Pleno nin o ditame da Comisión de Facenda

Xa anunciamos que volveremos realizar o mesmo traballo exhaustivo e rigoroso destes últimos anos e recolleremos as necesidades que ten cada barrio da cidade e os investimentos necesarios por áreas, comezando a traballar xa, e elaborando as propostas e achegas necesarias, e recomendamos o Goberno municipal que comece a facer isto mesmo que é quen ten que facer a proposta e chegar aos entendementos necesarios coas demais forzas para sacar a tempo os orzamentos municipais de 2018

Ler novas