Instituto-Oceanográfico
Novas
Vista das instalacións do Centro Oceanográfico desde os xardíns da Maestranza

Queremos investigación, ciencia e investimento no noso futuro: queremos oceanográfico

Levamos ao Parlamento de Galiza a situación do Centro Oceanográfico da Coruña

Presentamos sendas proposicións non de lei para que a Xunta reclame as competencias en xestión e para que se garantan os investimentos necesarios para a continuidade da investigación, dos proxectos en I+D+i, o mantemento das liñas científicas e en defensa das traballadoras e dos traballadores

Desde 2013 levamos denunciando o progresivo desmantelamento que sofren os centros do Instituto Oceanográfico na Galiza, nomeadamente na Coruña, e o proceso irracional de centralización na toma de decisións en Madrid: pasou de ser referente a nivel europeo e internacional, mesmo coa visita de profesionais estadounidenses nas décadas nos anos 80 e 90 do século pasado, e de ser centro asesor a confrarías e produtores, con rendementos obxectivos en materia industrial e económica, a preverse o seu abandono nun futuro inmediato. Precisamente neste ano no que se cumpre o 50 aniversario da súa creación na nosa cidade

Ler novas
Novas
Exterior do Centro oceanográfico na Coruña

Apostamos pola investigación e os proxectos e denunciamos a precariedade do Instituto Oceanográfico da Coruña

Presentamos unha moción en defensa da investigación e en apoio das traballadoras e traballadores do centro do Instituto Español de Oceanografía da Coruña

Trasladaremos ao Pleno ordinario de abril a proposta de instar a Xunta de Galiza o pedir o traspaso de competencias para a total xestión económico administrativa dos centros do IEO hoxe en día en Galiza co obxecto de que pasen a formar parte da estrutura propia da Xunta

A centralización na toma de decisións, a imposición de técnicos económicos para o control de gastos, os recortes desmedidos e a nefasta e burocrática xestión realizada desde Madrid dá como resultado unha mingua sen precedentes en investigación e proxectos. Estanse a producir situacións tan esperpénticas como que as solicitudes de autorizacións para as saídas científicas ao mar se retrasen máis dun mes e medio, cando estas saídas dependen das condicións meteorolóxicas e marítimas, polo que as autorizacións se deberían dar no prazo das súas predicións. Isto provoca a paralización encuberta das saídas e do traballo investigador do cadro de persoal

Ler novas