A PEDIMENTO DO PROPIO CADRO DE PERSOAL

Solicitamos, conxuntamente co resto da oposición, unha visita á planta de Nostián

Imaxe do exterior da Planta de Nostián
Imaxe do exterior da Planta de Nostián
O BNG, conxuntamente co resto de grupos municipais da oposición, rexistrou este luns unha solicitude de visita ás instalacións da planta de tratamento de residuos sólidos urbanos de Nostián.
Solicitamos, conxuntamente co resto da oposición, unha visita á planta de Nostián

A visita vaise facer a petición das e dos traballadores. Os grupos da oposición piden que esta inspección á planta se coloque na axenda o antes posíbel.

“A situación de Nostián é cada día máis preocupante. Non só leva co contrato caducado desde decembro de 2019, senón que a previsión é que Goberno Local non licitará a nova concesión até dentro duns 14 meses, o que nos parece unha demora inasumíbel. Mentres tanto, continúa o deterioro das instalacións e os dereitos laborais das e dos traballadores continúan a ser conculcados, ao estaren neste momento fóra de convenio colectivo”, explica Francisco Jorquera.

 “O temor que temos é que se chegue a unha situación límite que leve o Goberno Local a presentar a incorporación a Sogama como única alternativa. Ese escenario terá desde logo a oposición frontal do BNG”, remarca o voceiro nacionalista.

Sobre este asunto, o Pleno do Concello aprobou o pasado 4 de febreiro unha moción do BNG en que se urxía o Goberno Local a que licite canto antes o novo contrato e a que, entre tanto, vele polo correcto funcionamento da planta e por que se respecten os dereitos das e dos traballadores.

 

Solicitamos, conxuntamente co resto da oposición, unha visita á planta de Nostián