ALVEDRO

Reunímonos co cadro de persoal de Alvedro

20161214_reunion_alvedro_1
Un dos momentos da reunión que mantivemos esta mañá

Reunímonos coa representación das traballadoras e dos traballadores de Alvedro para analizar a situación actual do aeroporto da Coruña

A conexión coa cidade e a comarca e coas outras tres terminais galegas, a implantación do sistema GBAS de aproximación por GPS, a diversificación de destinos ou a necesidade de reclamar a transferencia á Xunta da xestión do Sistema Aeroportuario galego, entre outros, foron os principais asuntos tratados na reunión

O BNG sempre tivo moi clara a actuación a respecto dos aeroportos na Galiza: só a transferencia da competencia a Xunta para a xestión do Sistema Aeroportuario galego e a xestión coordinada, conxunta e vinculada entre os tres terminais garantiría un servizo acorde as necesidades reais de Alvedro, redundando en beneficio para A Coruña e a comarca

Reunímonos co cadro de persoal de Alvedro

A nosa concelleira Avia Veira e representantes do Comité de Empresa de Alvedro mantiveron está maña unha reunión na que trataron varias das reivindicacións que reclaman as traballadoras e traballadores do aeroporto coruñés.

Neste encontro, tratáronse asuntos clave para o desenvolvemento futuro do aeroporto e nos temos posicións coincidentes coa representación do cadro de persoal.

Imaxe dun avión despegando de Alvedro

Entre outros, na reunión abordouse a necesidade garantir de vez unha conexión rápida e áxil do aeroporto coa cidade e coa comarca (agora mesmo só existe unha liña de bus que conecta a terminal co centro da cidade, e ningunha co resto de concellos da comarca), así como tamén a conexión cos demais aeroportos de Galiza, cuestión para que a que propoñemos que se realicen investimentos en servizos de lanzadeiras por estrada e mesmo investimentos na conexión por medio do ferrocarril ou tren de proximidade.

Tamén houbo coincidencia en valorar coma fundamental a implantación de sistemas de aproximación na cabeceira sur a través do sistema de navegación por satélite GBAS que permitiría que os avións puideran aterrar con condicións climatolóxicas adversas e que provocan habitualmente os desvíos. Neste sentido, lembramos que este sistema require un investimento moi inferior a outros sistemas de aproximación, ademais de ter poucos gastos de mantemento, e que aforraría tempos, carburantes e outro tipo de gastos producidos polos propios desvíos.

Por outra banda, outro dos temas que trasladou a representación das traballadoras e traballadores, foi a necesidade da diversificación de destinos, mantendo os actuais, co obxecto de aumentar a oferta de voos desde o aeroporto, xa que logo, e segundo estimacións do propio cadro de persoal, o perfil actual de viaxeiras e viaxeiros está moi profesionalizado, polo que a busca de outro tipo de destinos redundaría no aumento de pasaxeiras e pasaxeiros.

Na propia xuntanza, Avia Veira volveulle transmitir aos traballadores alí presentes, e como en anteriores ocasións nas que tamén se mantiveron estes encontros, a nosa posición inequívoca a respecto da necesidade da transferencia á Xunta de Galiza da xestión do Sistema Aeroportuario galego, e dos beneficios que isto reportaría para os aeroportos, particularmente, e para a economía galega no seu conxunto.

É evidente a necesidade de ter un plan para a coordinación e a planificación do mapa de rutas aéreas para as tres terminais galegas. Son múltiples as iniciativas presentadas por nós no Parlamento de Galiza e no Congreso dos Deputados e Deputadas neste sentido, e sempre apostamos por un Sistema Aeroportuario galego, deseñado desde Galiza, no que os tres aeroportos operen en condicións de igualdade, coordinados e cun plan de rutas que dea prioridade aos volumes de pasaxeiras e pasaxeiros”, sinala Avia Veira.

E entendemos que o deseño de rutas ten que ser xestionado desde unha perspectiva integrada das tres terminais, e garantindo a conexión cos catro grandes sistemas aeroportuarios europeos (Londres, París, Amsterdam e Frankfurt) e co reforzo das conexión con, Lisboa, Bruxelas ou Roma, e, dentro do Estado, con Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Alacante etc.

Sempre tivemos moi clara a actuación a respecto dos aeroportos na Galiza: só a transferencia da competencia a Xunta para a xestión do Sistema Aeroportuario galego e a xestión coordinada, conxunta e vinculada entre os tres terminais garantiría un servizo acorde as necesidades reais de Alvedro, redundando en beneficio para A Coruña e a comarca.

A Coruña, 14 de decembro de 2016

Noticias relacionadas:

 

Reunímonos co cadro de persoal de Alvedro