AVALIACIÓN DE URXENCIA DE MERCEDES QUEIXAS

Orzamentos da Xunta para A Coruña: insuficientes e nada críbeis

Conferencia de prensa Mercedes Queixas e Francisco Jorquera. Presentación emendas parciais aos orzamentos da Xunta para 2021.
Mercedes Queixas, nunha conferencia de prensa con Jorquera
Nunha primeira avaliación de urxencia, que nuns días completaremos cunha análise máis detallada, a parlamentar do BNG Mercedes Queixas fai as seguintes consideracións sobre o proxecto dos orzamentos da Xunta para 2023 en relación á cidade da Coruña:
Orzamentos da Xunta para A Coruña: insuficientes e nada críbeis

1.-Tendo en conta o carácter supostamente expansivo das contas, non vemos ningunha aposta seria para dinamizar a economía da cidade, diversificar o seu tecido produtivo e crear emprego de calidade.

2.-A principal partida das contas, 28,5 millóns de euros, vai destinada á ampliación do Hospital Universitario da Coruña. Hai que dicir que esta previsión de gasto é pouco críbel, tendo en conta que xa no orzamento de 2021 aparecía unha partida de 19,3 millóns de euros e que no actualmente vixente figuraban apenas 9.

En troca, brilla pola súa ausencia o diñeiro que se debería destinar a fortalecer a atención primaria, o principal problema que ten neste momento a sanidade pública galega. O xeito de garantir o dereito a saúde é con máis profesionais nos ambulatorios dos barrios e, por tanto, con menos listaxes de agarda que impidan o colapso das urxencias dos hospitais.

3. Canto ás partidas plurianuais para a transformación da fachada marítima -1,4 millóns de euros para 2023 dun total de 20 até 2026- son puramente propagandísticas. Só teñen un obxectivo, inflar o orzamento. 

Ao BNG parécelle ben que a Xunta, xunto co Estado e no marco dun consorcio, contribúa á transformación dos peiraos. Mais, ao mesmo tempo, o  BNG volve reiterar a súa oposición a que se destine diñeiro público para mercar terreos –Batería e Calvo Sotelo- que xa son públicos e que, liberados de usos portuarios, deben ser postos a disposición da cidade sen ningún custo económico, nin para a Facenda galega nin para a local.

4.-As cifras encamiñadas a Vivenda son francamente insuficientes. Os 5,1 millóns de euros para a construción de vivendas protexidas e a urbanización de Xuxán e os 770 mil para o plan Rexurbe son inferiores ás partidas que figuran no orzamento vixente (8,4 e 1,7 millóns de euros, respectivamente).

Teñamos en conta que a dificuldade de acceso a unha vivenda é un dos principais problemas sociais na nosa cidade. Con estes orzamentos a situación non vai mellorar en absoluto.

5.-Os fondos que se encamiñan á Cidade das TIC son tamén insuficientes, o que revela a falta de compromiso da Xunta cun proxecto estratéxico para a cidade e xusto cando A Coruña aspira a albergar a Axencia Española de Intelixencia Artificial.

 

 

 

Orzamentos da Xunta para A Coruña: insuficientes e nada críbeis