UNHA INICIATIVA DE DAVID SOTO PARA O #PLENODECEMBRO DESTE XOVES 14D

Un Museo Galego da Emigración, proposta do BNG para unha nova estratexia en materia de turismo

Fachada Mega Bos Aires
Fachada do Museo Galego da Emigración en Bos Aires.
Unha estratexia global sobre a política de turismo é a que dá corpo á moción que sobre esta materia vai defender o noso concelleiro David Soto no Pleno de decembro que se vai realizar este xoves 14D. Nesa nova estratexia insírese como proposta a creación dun Museo Galego da Emigración.
Un Museo Galego da Emigración, proposta do BNG para unha nova estratexia en materia de turismo

Unha estratexia global sobre a política de turismo é a que dá corpo á moción que sobre esta materia vai defender o noso concelleiro David Soto no Pleno de decembro que se vai realizar este xoves 14D.

O BNG entende que o Plan Estratéxico de Turismo 2017-220 foi “un plan ambicioso”, mais “cun cumprimento escaso”. Do que se infire que se torna necesario “un novo plan actualizado, pois o anterior ficou desfasado en varios aspectos”, remarca Soto.

Un novo Plan Estratéxico de Turismo debería acometer actuacións específicas en varios ámbitos, desde a promoción da gastronomía local tradicional (o concurso tapas Picadillo, o festival SAL e o Lacónicas son “accións axeitadas”, mais faise precisa unha acción específica para a promoción turística da gastronomía coruñesa) até a mellora da promoción e divulgación da Torre de Hércules (nos últimos anos acabáronse as visitas nocturnas e os horarios de visita deben ampliarse en temporada alta).

Mega Interior
Un dos salóns do Museo Galego da Emigración de Bos Aires

E nese contexto dunha nova estratexia é onde o BNG insire a súa proposta de creación dun Museo da Emigración Galega. A este respecto, explica David Soto que “existe un en Bos Aires, pero ningún en Galiza, a pesar da importancia social, económica e histórica da migración no noso país e da importancia da Coruña como punto de partida de boa parte da migración galega”.

A moción detense tamén no funcionamento do Consorcio de Turismo e Congresos e nese sentido propón medidas para mellorar a súa transparencia: a sede electrónica e, moi especialmente, o perfil do contratante está inactivo desde hai meses, censura Soto.

En definitiva, a pesar de que no último exercicio A Coruña experimentou un incremento no número de visitantes, o BNG cre necesario “dinamizar o turismo na cidade”. E a ese respecto Soto desliza dúas claves: “A Coruña continúa a ser a terceira cidade en número de visitantes de Galiza e moitas e moitos cruceiristas apenas fican na cidade durante a súa visita”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Museo Galego da Emigración, proposta do BNG para unha nova estratexia en materia de turismo