Novas

Que pasa co porto da Coruña?

Que pasa co porto da Coruña? Pois que, como mostramos neste vídeo, o Goberno do Estado está a discriminar gravemene a nosa cidade. Si condona a débeda da dársena valenciá, non o débito da nosa. Faino, ademais, perante a compracencia dun presidente da Xunta que nas últimas datas lonxe de denunciar esta aldraxe acaba de volver propor que o retorno ao convenio da vergoña de 2004 en virtude do cal se abría a billa para a venda, a privatización, de espazos portuarios. A billa para un novo pelotazo urbanístico.
Que pasa co porto da Coruña?