Renda-Social
Novas
Prespectiva da avenida da Vedra despois da incorporación da avenida de San Cristovo que a une co pollígono de Agrela

A ampliación da Vedra, a mobilidade na cidade e a Renda Social as nosas preguntas para o Pleno de abril

Solicitamos ao Goberno da Marea Atlántica que explique en Pleno cal é o seu posicionamento a respecto da ampliación da Vedra

Como segunda cuestión preguntaremos se o Goberno municipal coincide coas reclamacións expresadas por diversas entidades a respecto da reformulación de liñas do transporte público urbano e a mobilidade na Coruña

Por último tamén queremos saber se o Goberno da Marea Atlántica considera necesario revisar e mellorar a Ordenanza que regula a Renda Social Municipal

Ler novas
Novas
Bus da liña 7 percorrendo as rúas de Xoán Flórez (foto: Wikipedia Commons Sicixia bus)

As reclamacións da entidades veciñais a respecto do bus na nosa cidade, as denegacións de rendas sociais e a Casa Cornide a debate no Pleno ordinario do mes de marzo

Preguntaremos ao Goberno municipal se coincide na visión da Compañía de Tranvías en cualificar como non factíbeis as demandas das entidades veciñais a respecto do transporte público na cidade

Outra cuestión da que pretendemos se dea conta pública no Pleno e se o Goberno municipal considera necesario revisar e mellorar a Ordenanza que regula a Renda Social Municipal xa que logo tivemos acceso a varios casos de minoración ou mesmo denegación da renda por cuestións moi chamativas: enfermidades, falta de requerimentos de pensión de manutención, traballos por horas etc. Preocúpanos moito que a renda non estea a cumprir o fin para o que foi concibida

Tamén queremos que o Executivo explique que decisións tomou o Goberno municipal en cumprimento das mocións aprobadas o 11 de setembro de 2017 e o 3 de xaneiro de 2018 sobre o Pazo de Meirás e a Casa Cornide respectivamente

Ler novas