seca
Novas
Vista aérea no seu día da mina de lignito das Encrobas-Meirama que na actualidade asolagada forma o Lago das Encrobas

Por moito que se insinúe a súa construción seguimos sen as mínimas seguridades para o transvase As Encobras Cecebre

Insistimos en reclamar a necesidade de expoñer ou realizar cantos informes sexan precisos que avalen a idoneidade para consumo humano das augas do lago das Encrobas así como o nulo impacto medioambiental da obra.

Esiximos do Goberno municipal que aclaren o por que do interese de EMALCSA en realizar as obras e como se pensan financiar

Nunca avalaremos este transvase mentres non estean claros aspectos fulcrais do mesmo: a calidade óptima das augas para consumo humano, a afectación ás contornas LIC, as empresas e administracións implicadas e/ou beneficiadas e a realización dun estudo da evolución das necesidades de auga para a Comarca coas actuacións prioritarias que se deberan resolver, entre as que por certo, nós non consideramos a obra do transvase

Ler novas
Novas
Imaxe aérea actual do lago das Encrobas desde a que se quere facer o transvase da auga

Que hai detrás do transvase de augas entre As Encrobas-Meirama e Cecebre?

Non avalaremos o transvase desde o lago das Encrobas-Meirama a Cecebre sen un estudo integral e rigoroso das consecuencias tanto na poboación como nas áreas naturais afectadas pola obra

Non existen informes minuciosos sobre a calidade das augas e a súa idoneidade para o seu consumo, pois preténdese facer un transvase de auga para consumo humano desde unha mina

Lembramos que non se realizou aínda ningún traballo que analizara polo miúdo os impactos que puidera ter unha obra destas características no Río Barcés e nos seus afluentes e o impacto ambiental por afectar directamente a obra a un LIC de Rede Natura, ou que se achegara un estudio serio sobre as necesidades de auga na área metropolitana da Coruña e as múltiples actuacións que se deberían adoptar xunto cunha cronoloxía coa evolución da poboación nos Concellos que se abastecen do encoro de Cecebre, tal e como xa advertíamos en 2013 nas nosas alegacións ao chamado Proxecto de construción abastecemento da Área Metropolítana a partir do lago artificial da central de Meirama. Concellos de Cerceda e Carral

A día de hoxe non existen ningún informe rigoroso que sinale o beneficio público desta obra para o conxunto da comarca. O único que sabemos é que hai empresas altamente interesadas e que se beneficiarán coa súa execución, algo que denunciamos xa hai catro anos

Ler novas